Ryngraf z Ameryki

Adam Śliwa Adam Śliwa

publikacja 24.10.2017 10:21

Pan Tadeusz Szczechowiak z USA przekazał do Muzeum Wojska Polskiego XVIII-wieczny ryngraf.

Ryngraf z Ameryki Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława (C) wraz z Tadeuszem Szczechowiakiem z USA (P) właścicielem XVIII-wiecznego ryngrafu oraz jego synem Charlsem Szczechowiakiem (L), podczas uroczystego przekazania zabytku do zbiorów muzeum PAP/Leszek Szymański

Na awersie zabytku znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś na rewersie Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ryngraf wywodzi się ze zbroi rycerskiej. Z czasem stracił swój bojowy charakter. W staropolskim języku ryngraf to szkaplerz. Ozdabiany motywami religijnymi lub patriotycznymi był chętnie noszony przez żołnierzy jako oznaka przywiązania do religii i ochrony Matki Bożej. Ryngrafy najczęściej kojarzone są z konfederatami barskimi a także z żołnierzami podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. Ryngrafy z Matką Bożą często są także wieszane na ścianach w domach.