Fatima w Odolionie

publikacja 25.04.2017 15:20

W tym roku mija 100 lat od objawień w Fatimie. Do małych dzieci z portugalskiej wioski - Łucji, Hiacynty i Franciszka- przybył z nieba anioł, a w kolejnych objawieniach Matka Boża, aby przekazać ludziom wezwanie do modlitwy i pokuty .

Dzieci fatimskie od chwili spotkania z Maryją podejmowały różne wyrzeczenia dla ratowania świata i nawrócenia grzeszników. Dlatego w roku jubileuszu fatimskiego błogosławione dzieci  z Fatimy stały się przewodnikami na Wielki Post w parafii pod wezwaniem  Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie. Najmłodsi parafianie, odpowiadając na zaproszenie redakcji „ Małego Gościa Niedzielnego”, przystąpili do wspólnej modlitwy z dziećmi fatimskimi podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W role Łucji, Franciszka i Hiacynty wcielili się uczniowie klasy V: Klaudia Gertz, Miłosz Pastwa i Ania Wozińska. Ucharakteryzowani na pastuszków z Fatimy uczniowie przy każdej stacji powtarzali modlitwy, przekazane w Fatimie przez anioła. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach otrzymały książeczki z historią objawień, w których co piątek wklejają naklejki z wizerunkami błogosławionych z Fatimy. Podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych uczniowie pod kierunkiem katechetki Agnieszki Marjańskiej przygotowali  inscenizację pt.” Sto lat temu w Fatimie…”. Przedstawienie przybliżyło uczestnikom rekolekcji  objawienia fatimskie, przesłanie Matki Bożej, a także wielką wiarę dzieci, które doświadczając cierpienia i prześladowań, ofiarowały  je za nawrócenie grzeszników.  Unaocznienie wydarzeń  sprzed stu lat jest zachętą dla wszystkich, aby zawierzyć  Maryi i jak najpełniej odpowiedzieć na wezwanie do pokuty i nawrócenia, i w ten sposób przygotować się  do wielkiego jubileuszu, który będziemy świętować 13 maja 2017r.