Błogosławione dzieci

dodane 12.04.2017 09:46

Wielki Post 2017

Błogosławione dzieci

W 2000 roku, 13 maja, czyli w dniu, w którym pastuszkowie z Aljustrel pierwszy raz zobaczyli Matkę Bożą, Jan Paweł II ogłosił światu, że dwoje z nich, Franciszek i Hiacynta są błogosławieni. Szczęśliwi, żyją z Maryją w niebie. Łucja uczestniczyła w tej uroczystości jako karmelitanka. Miała wtedy 93 lata.

Podczas beatyfikacji Ojciec Święty mówił do wszystkich dzieci: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, Matka Boża potrzebuje was wszystkich, aby pocieszyć Pana Jezusa, który jest smutny z powodu krzywd, które Mu się wyrządza. Ona potrzebuje waszych modlitw i ofiar za grzeszników”.

 

 

 

Droga Krzyżowa, Wielki Piątek 14 kwietnia

W Wielkim Tygodniu ofiaruję Bogu:

…………………………………………………………………………………………………..

(tu wpisz swoje postanowienie)

W ten sposób chcę uratować dzieci, które krzywdzą siebie i innych, które zamknęły swoje serca na miłość Boga.

 

Tagi: