Skrzydlaty drapieżca

Włodzimierz Stachoń

|

MGN 01/2017

publikacja 18.05.2017 11:01

Największy, najpotężniejszy wśród naszych ptaków.

Skrzydlaty drapieżca Włodzimierz Stachoń

Sylwetka lecącego bielika budzi popłoch wśród ptactwa przebywającego na rzece. Jego ogromne, szerokie skrzydła mają rozpiętość blisko 2,5 metra. Łyski, kaczki, nurogęsi w popłochu szukają schronienia w nad- wodnych zaroślach albo… nurkują pod powierzchnię wody. Zimą bielik koczuje często nad wodami wolnymi od lodu, gdzie gromadzi się zimujące ptactwo, czyli jego prawdopodobne ofiary. Ponadto ptak ten lubi polować na ryby, nie gardzi też padliną. Są takie regiony w naszym kraju, jak Polska centralna, Pomorze, Mazury, gdzie bielików ciągle przybywa. Na południu natomiast, skąd pochodzą prezentowane zdjęcia, to ciągle ornitologiczna rzadkość i każde spotkanie z bielikiem budzi ogromne emocje…