Jan Długosz, kronikarz

publikacja 03.10.2016 07:00

Jan Długosz, kronikarz

Spisał nie tylko dzieje Polski. Mieszkając niedaleko Częstochowy, wiele razy był na Jasnej Górze. Dzięki niemu mamy najstarszy opis wizerunku Matki Bożej: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (...) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (...) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.

 

Poprzednie dni