Idzie Boże Ciało

Gabriela Szulik

publikacja 25.05.2016 17:29

W Boże Ciało przez Polskę idzie Bóg po postacią chleba eucharystycznego.

Idzie Boże Ciało Procesja Bożego Ciała w Lublinie Agnieszka Gieroba

Podczas każdej Mszy św. kiedy podczas przeistoczenia ksiądz mówi: „To jest Ciało moje… to jest Krew moja” – jesteśmy świadkami największego cudu. Chleb staje się Ciałem Chrystusa a wino Jego Przenajświętszą Krwią.

Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy w czwartek, tuż przed swoją męką i śmiercią, mówiąc do Apostołów „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Dlatego Bożemu Ciału oddajemy cześć właśnie w czwartek, uroczyście dziękując za dar Mszy święta.

Jeden raz w roku Pan Jezus ukryty w monstrancji wędruje ulicami miast i wsi. Dzieci sypią kwiat, ludzie stroją domy, okna, stawiają ołtarze, by przywitać i uczcić Najświętszy Sakrament.