Cała Ziemia śpiewa!

YT

publikacja 27.03.2016 16:36

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała Ziemia śpiewa... Śpiewa Szkółka TGD.

Szkółka TGD "Nadejdzie dzień"
TGD