Wadowice

publikacja 30.12.2015 10:00

Parafia świętego Piotra Apostoła

Wadowice

W parafii świętego Piotra Apostoła w Wadowicach roraty z „Małym Gościem Niedzielnym” odbywały się podwójnie. Pierwsza grupa dzieci spotykała się na Mszy Świętej o 6.50. W czasie Eucharystii dzieci słuchały kolejnego, adwentowego kazania. Po roratach w podziemiu kościoła dzieciaki spożywały smaczne śniadanie, zorganizowane przez ks. prałata Tadeusza Kasperka, proboszcza, a przygotowane przez panie, zaangażowane w grupy parafialne. W porannych roratach brało udział około 150 dzieci. Druga, jeszcze liczniejsza grupa dzieci uczestniczyła w mszy roratniej o 17. Dzieci słuchały kazania, spoglądając na wyeksponowane w kościele” drzewo życia”.

Wadowice   Roraty odprawiane były także w należącym do parafii kościele w Zawadce. Roraty prowadził ks. Artur Czepiel. Tegoroczny Adwent był wyjątkowy, gdyż wprowadził nas w jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Nasza świątynia jest kościołem jubileuszowym Archidiecezji Krakowskiej, co także podkreślano w roratnich rozważaniach. Wysoka frekwencja na roratach i zaangażowanie dzieci w dialogi na kazaniach świadczy o tym, iż temat „drzewa życia” był interesujący i ważny.