Mądrości szkolne

publikacja 10.08.2015 07:00

- Kopernik dzięki swojej pracy wzruszył Ziemię.
- W wyniku odkrycia Kolumba powstała Ameryka.
- Dzwon „Zygmunt” bije całym sercem od wielkich dzwonów.