Wieczny odpoczynek...

Gabriela Szulik

dodane 02.11.2014 20:22

Dziś w Kościele katolickim wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.

Wieczny odpoczynek... Modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Szczecinie PAP/Marcin Bielecki

W Dzień Zaduszny modlimy za zmarłych, szczególnie za dusze tych, którzy w czyśćcu czekają na niebo.

Ich zbawienie jest pewne; w czyśćcu przygotowują się na wieczne szczęście, które czeka ich w niebie.

Czyściec to znak Bożego miłosierdzia dla dusz, które umarły w grzechach powszednich i na ziemi nie odbyły jeszcze całej doczesnej kary za grzechy. Ale czyściec to nie tylko kara za grzechy, to przede wszystkim  przygotowanie do życia z Bogiem. Dusze w czyśćcu cierpią ponieważ czekają na spotkanie z Bogiem. Poznając po śmierci kochającego Boga tęsknią za Nim, a równocześnie rozpoznają, że jeszcze nie są tego godne i potrzebuje oczyszczenia. Dusze nie mogą sobie same pomóc. Potrzebują naszej modlitwy. Pomaga im każdy, kto się za nie modli. W dniach od 1 do 8 listopada szczególnie można wymodlić im odpuszczenie grzechów, zyskać dla nich odpust jeśli:

- jest się w stanie łaski uświęcającej

- w tych dniach przyjmuje się Komunii św.

- jest się wolnym od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego)

- odmówi się modlitwę w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).

 

Tagi: