Konkurs

publikacja 27.06.2014 09:24

„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”. Nagrodą to wyjazd edukacyjny śladami walk II Korpusu Polskiego we Włoszech.

Konkurs Opactwo Benedyktynów na Monte Cassino FOT. ORGANIZATOR

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upamiętnienie ofiar rozstrzelanych wiosną 1940 r. z rozkazu najwyższych władz ZSRR.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwania informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Niejednokrotnie by podnieść wartość merytoryczną i wizualną swojej pracy uczniowie odnajdywali również rodziny ofiar, wykonując tym samym niekiedy pionierską pracę w pozyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych.

Konkurs pozwala spojrzeć na Zbrodnię Katyńską jako na tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie masowy mord. Uczniowie poznają sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiadują się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski.

Prace konkursowe można przesyłać do 7 lipca 2014 r.

W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodą dla laureatów i ich opiekunów były wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z martyrologią Polaków na Kresach. Wspólnie odwiedzaliśmy Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. W tym roku z powodu napiętej sytuacji politycznej wyjazd na Wschód okazał się niemożliwy. Laureaci konkursu pojadą do Włoch, by odwiedzić miejsca związane z  walkami II Korpusu Polskiego, w którym służyli  żołnierze ocaleni z obozów i łagrów w ZSRR. Celem tegorocznego wyjazdu będzie Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, gdzie spoczywają bohaterowie bitwy sprzed 70 laty.

Więcej informacji na stronie: www.pamiec.pl/sprzaczki