Pierwszy prawdziwy sprawdzian

PAP

publikacja 01.04.2014 10:57

Ponad 350 tys. szóstoklasistów w całej Polsce przystąpiło 1 kwietnia do pisemnego sprawdzianu.

Pierwszy prawdziwy sprawdzian Uczniowie szkoły podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim podczas sprawdzianu szóstoklasisty PAP/Lech Muszyński

Uczestnictwo w nim jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9 i trwał 60 minut. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać 3 czerwca.