Kraków

publikacja 11.12.2013 16:04

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Kraków

Droga Redakcjo Małego Gościa

Jesteśmy uczniami z klas IV b, V a i V b katolickiej szkoły podstawowej im. Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
Na spotkaniu naszej Dziecięcej Grupy Adoracyjnej postanowiliśmy napisać do Ciebie. (...) W grudniu spotykamy się codziennie na Roratach o 7.30. Oczywiście, kto chce, ale przychodzi nas bardzo dużo, bo Roraty są zawsze bardzo ciekawe.
W tym roku w naszej kaplicy od kwietnia trwa w każdy czwartek przez godzinę, adoracja Najświętszego Sakramentu. W Maju, przy pomocy naszej Pani założyliśmy Dziecięcą Grupę Adoracyjną. Teraz w Adwencie Pani zaproponowała, że będziemy rozważać te same tematy, co na Roratach, czyli mówi o uBogiej drodze. Pani przygotowuje dla nas konkretne tematy do rozmowy a my przygotowujemy modlitwę przed Najświętszym Sakramentem (...)
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia
dla wszystkich pracowników redakcji
i zdjęcia z naszych Rorat w szkolnej kaplicy i z naszych czwartkowych adoracji