Odpowiedzi z poprzednich dni.

publikacja 15.11.2013 11:47

20 grudnia

1. Skąd pochodzi św. Albert Hurtado Cruchaga?
Odp: Z Chile.
2. Kto nauczył św. Alberta otwierać serce dla biednych?
Odp: Mama.
3. Jak nazywały się domy, które dla bezdomnych i ubogich otwierał św. Albert Hurtado?
Odp: Chrystusowe Ogniska Domowe.

19 grudnia

1. Z jakiej kariery zrezygnował św. brat Albert?
Odp: Z kariery artysty malarza.
2. Kto dla św. brata Alberta był ważniejszy od kariery?
Odp: Bezdomni.
3. Jak nazywają się zgromadzenia, które podobnie jak św. brat Albert pomagają bezdomnym?
Odp: Bracia albertyni i siostry albertynki.

18 grudnia

1. Skąd pochodził św. Marcin de Porrès?
Odp: Z Peru w Ameryce Południowej.
2. Kim z zawodu był św. Marcin?
Odp: Fryzjerem.
3. Jak nazwał św. Marcina de Porrès papież Jan XXIII?
Odp: Marcinem od miłości.

17 grudnia

1. Jakie powołanie odkrył w Rzymie św. Józef Kalasancjusz?
(Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży)
2. Gdzie powstała pierwsza w Europie bezpłatna szkoła powszechna?
(W Rzymie na Zatybrzu, w zakrystii kościoła św. Doroty)
3. Jak nazywa się zgromadzenie, które dzisiaj prowadzi szkoły na wzór św. Józefa Kalasancjusza?
(Pijarzy)

16 grudnia

1. Kim byli galernicy, wśród których przebywał św. Wincenty?
Odp: Więźniami albo niewolnikami, którzy obsługiwali wiosła na wielkich okrętach.
2. Gdzie znajduje się serce św. Wincentego à Paulo?
Odp: W Paryżu, w kaplicy Cudownego Medalika przy domu sióstr miłosierdzia.
3. Jak dzisiaj nazywają się zgromadzenia, które powstały dzięki św. Wincentemu?
Odp: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia – szarytki oraz Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

14 grudnia

1. Skąd pochodził św. Jan Boży?
Odp: Z Portugalii.
2. Co do dnia dzisiejszego pozostało po św. Janie Bożym i kto się tym zajmuje?
Odp: Szpitale prowadzone przez bonifratrów.
3. Co oznacza słowo „bonifratrzy”?
Odp: „boni” – dobrzy, „fratrzy” – bracia.

13 grudnia

1. Skąd pochodziła św. Jadwiga Śląska?
Odp: Z Bawarii w Niemczech.
2. Co zrobiła księżna Jadwiga, gdy spowiednik kazał jej nosić obuwie?
Odp: Nosiła buty w ręku.
3. Jak nazywały się siostry, które dzięki św. Jadwidze zaczęły w Trzebnicy leczyć chorych?
Odp: Cysterki.

12 grudnia

1. Kim był św. Wawrzyniec?
Odp. Diakonem
2. Co oznacza słowo „diakon”?
Odp. Sługa
3. W jakiej księdze Pisma Świętego jest mowa o zadaniach wyznaczonych diakonom?
Odp. W Dziejach Apostolskich

11 grudnia

1. Jakie imię otrzymał na chrzcie św. Antoni?
Odp: Ferdynand.
2. Kiedy zmienił imię na Antoni?
Odp: Gdy wstąpił do franciszkanów.
3. Co oznacza w kościołach skarbonka z napisem „Chleb św. Antoniego”?
Odp: Skarbonka na ofiarę dla najbiedniejszych.

10 grudnia

1. Dlaczego św. Dominik wybrał życie żebraka?
Odp: Bo chciał opowiadać o wielkiej miłości Boga.
2. Z kim św. Dominik spotkał się w Rzymie?
Odp: Ze św. Franciszkiem.
3. Jakimi zgromadzenia zakonnymi są franciszkanie i dominikanie?
Odp: Żebraczymi.

7 grudnia

1. Co zorganizował bł. Edmund Bojanowski dla dzieci?
Odp: Założył ochronkę.
2. Co to jest jałmużna?
Odp: Pieniądze ofiarowane ubogim.
3. Jak nazywa się zgromadzenie zakonne, które powstało z dziewcząt-ochroniarek?
Odp: Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej.

6 grudnia

1. Skąd pochodzi święty Mikołaj?
Odp: Z terenów dzisiejszej Turcji.
2. Gdzie był biskupem św. Mikołaj?
Odp: W Myrze.
3. Wymień przynajmniej 6 grup, których patronem jest św. Mikołaj?
Odp: Dzieci, panny, piekarze, pielgrzymi, rybacy, żeglarze.

5 grudnia

1. Jak nazywał się zakon, który założyła św. Klara?
Odp: Zakon Panien Ubogich.
2. Jak dzisiaj nazywa się zgromadzenie, które założyła św. Klara?
Odp: Klaryski.
3. Jak nazywa się ślub, w którym zakonnicy przyrzekają, że niczego nie będą mieć na własność?
Odp: Ślub ubóstwa.

4 grudnia

1. Jakie spotkanie całkowicie zmieniło życie Franciszka?
Odp: Spotkanie z trędowatym żebrakiem.
2. Jak nazywał się papież, który miał sen o Franciszku z Asyżu?
Odp: Innocenty III.
3. Ilu papieży nosiło imię Franciszek?
Odp: Tylko jeden – obecny papież Franciszek.

3 grudnia

1. Jak nazywał się papież Franciszek, zanim został papieżem?
Odp: Jorge Bergoglio
2. Jak nazywają się w Argentynie dzielnice nędzy?
Odp: Fawele
3. Kto to jest bezinteresowny?
Odp: To człowiek, który nie czeka na wdzięczność za swoje dobro

2 grudnia

1. O czym przypomina Adwent?
Odp: Adwent przypomina o przyjściu Pana Jezusa na ziemię.

2. Kto podsunął pomysł na tegoroczne Roraty?
Odp: Papież Franciszek

3. Kto to jest UBOGI?
Odp: To ten, który u Boga ma wszystko, który skarby gromadzi w niebie,
a nie na ziemi.