Zmiana przykazania

KAI

publikacja 24.06.2013 13:51

Biskupi przed obradami w Wieliczce spotkali się z dziećmi i młodzieżą. Po wspólnej modlitwie udzielili im błogosławieństwa na wakacje.

Zmiana przykazania Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas modlitwy z dziećmi i młodzieżą z Wieliczki PAP/Jacek Bednarczyk

Zanim biskupi w Wieliczce, 21 i 22 czerwca zaczęli obradować, spotkali się z dziećmi i młodzieżą. Po wspólnej modlitwie udzielili młodym, ich nauczycielom i wychowawcom błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje.

Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Wieliczce przyjęto m.in. zmianę w IV przykazaniu kościelnym.

Dotychczasowy zapis: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” brzmi teraz tak: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

To oznacza, że tylko w Wielkim Poście nie wolno katolikom organizować ani uczestniczyć w zabawach. Poza tym każdy piątek, tak jak do tej pory, zachowuje pokutny charakter, czyli katolicy w piątki powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są uroczystości przypadające w piątek.

Jeśli katolik w piątek chciałby z ważnego i słusznego powodu zrezygnować z praktyk pokutnych, powinien prosić o odpowiednią dyspensę, czyli zwolnienie z postu.