Pielgrzymka Żydów do Lelowa

PAP

publikacja 20.01.2013 15:47

Do Lelowa koło Częstochowy przyjechali Żydzi z całego świata

Pielgrzymka Żydów do Lelowa Chasydzi u grobu cadyka z Lelowa PAP/Waldemar Deska

199 rocznicę śmierci cadyka Dawida Biedermana, chasydzi z całego świata przyjechali do Lelowa, gdzie spoczywają szczątki znanego cadyka.

Uroczystości trwały w piątek i w sobotę. Żydzi, zgodnie z tradycją, w tradycyjnych strojach czczą pamięć cadyka Biedermana modlitwą, śpiewem i tańcem, i proszą go wstawiennictwo u Boga.