Klasztor Świętych Obcowania

publikacja 27.09.2012 10:24

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Oświęcimia

Klasztor Świętych Obcowania

Karmelitanki Bose
ul. Legionów 92a
32-600 Oświęcim
ss_karmelitanki@bielsko.opoka.org.pl