Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego

publikacja 27.09.2012 10:20

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Rzeszowa

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego

Karmelitanki Bose
ul. Morgowa 98
35-301 Rzeszów
rzeszow@karmel.pl