Klasztor NMP Janua Coeli i św. Józefa

publikacja 27.09.2012 10:16

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Tarnowa

Klasztor NMP Janua Coeli i św. Józefa

Karmelitanki Bose
ul. Krzyska 19
33-100 Tarnów
josefmaria.c@gmail.com