Klasztor NMP z Góry Karmel i św. Józefa

publikacja 27.09.2012 10:01

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Przemyśla

Klasztor NMP z Góry Karmel i św. Józefa

Karmelitanki Bose
ul. Tatarska 7
37-700 Przemyśl
karmelprz@przemysl.opoka.org.pl