Klasztor Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

publikacja 27.09.2012 09:19

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Gniezna

Klasztor Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Karmelitanki Bose
ul. Cienista 2
62-200 Gniezno
karmel@gniezno.opoka.org.pl