Klasztor Maryi Matki Pojednania

publikacja 27.09.2012 09:15

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Bornego Sulinowa

Klasztor Maryi Matki Pojednania

Karmelitanki Bose
ul. Parkowa 12
78-449 Borne Sulinowo
karmelitanki.borne@life.pl