Klasztor NMP Królowej Polski

publikacja 27.09.2012 08:46

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Dysu

Klasztor NMP Królowej Polski

Karmelitanki Bose
Dys 86A
21-003 Ciecierzyn
dys@karmel.pl