Klasztor Miłości Miłosiernej

publikacja 26.09.2012 13:43

Modlimy się o wiarę z karmelitankami ze Szczecina

Karmelitanki Bose
ul. Strzałowska 26
71-730 Szczecin
klasztor@karmel.szczecin.pl