Klasztor Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dz. Jezus

publikacja 26.09.2012 13:16

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Ełku

Klasztor Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dz. Jezus

Karmelitanki Bose
ul. Kościuszki 16
19-300 Ełk
karmel.elk@gmail.com