Klasztor Królowej i Ozdoby Karmelu

publikacja 26.09.2012 12:38

Modlimy się o wiarę z karmelitankami z Kielc

Klasztor Królowej i Ozdoby Karmelu

Karmelitanki Bose
ul. św. Rafała Kalinowskiego 3
25-143 Kielce
mniszki_bose@kielce.opoka.org.pl