Co za sens kochać Ojczyznę

MGN 05/2004

publikacja 01.04.2012 09:54

Na trudne pytania bliźniaków Marty i Jurka odpowiada ojciec prof. Jacek Salij, dominikanin

Co za sens kochać Ojczyznę

Marta: „Słownik wyrazów obcych” wyjaśnia, że patriotyzm to jest miłość ojczyzny. Na czym to polega, że ktoś kocha swoją ojczyznę? Wiem, co to znaczy kochać rodziców, siostrę, chłopaka. Ale co to znaczy kochać ojczyznę?

O. Jacek: Zacznijmy od tego, że czasem ktoś nie tylko nie kocha swojej ojczyzny, ale jeszcze jej szkodzi i psuje dobrą opinię.

Jurek: Podobno bardzo wielu cudzoziemcom ukradziono w Polsce samochody. Niektórzy z nich myślą sobie teraz, że Polacy to naród złodziei.

Marta: Słyszałam o pewnej wycieczce szkolnej do Wiednia. Dzieci wykryły, że jak zamiast żetonu wrzucą do automatu nasze 50 groszy, to różne dobre rzeczy wyskakują. Wyobrażam sobie, jak klął na Polaków właściciel automatu, kiedy znalazł tyle polskich pięćdziesięciogroszówek.

O. Jacek: Pomyślmy jeszcze, jak bardzo krzywdzą swoją ojczyznę ci urzędnicy, którzy zamiast troszczyć się o dobro wspólne, wykorzystują swoje stanowisko, żeby się nieuczciwie dorobić.

Marta: Ciekawa jestem, czy Pismo Święte mówi coś na temat takich okropnych zachowań?

O. Jacek: Przeciwko korupcji i bezwzględności wobec ubogich najczęściej wypowiadali się prorocy. Przeczytam Wam kilka zdań, jakie prorok Jeremiasz napisał pod koniec piątego rozdziału swojej księgi: „Domy ich przepełnione są oszustwem, w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi. Nie przestrzegają sprawiedliwości wobec sierot, nie bronią prawa ubogich”. A co szczególnie ciekawe: „wasze występki pozbawiły was dobrobytu!”.

Jurek: Bo kradzione nie tuczy. Czy w Piśmie Świętym mówi się też o tym, żeby nie robić swojej ojczyźnie złej opinii?

O. Jacek: „Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga” – to zdanie powtarzają prorocy Izajasz i Ezechiel oraz Apostoł Paweł. Nazywacie się ludem Bożym, a kiedy niewierzący patrzą na wasze złe postępowanie, to tylko się z naszego narodu i naszej wiary śmieją!

Jurek: Właśnie! To się odnosi również do Polski! Na Zachodzie ludzie wiedzą, że Polacy to naród katolicki. Ktoś ukradnie samochód, a potem spada to na wszystkich Polaków i na wiarę katolicką!

Marta: Polacy nieraz są gorsi od innych, a na pewno nie są lepsi. To dlaczego ja mam mój naród kochać szczególnie?

O. Jacek: Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby rodzice, kiedy ich dziecko coś nabroi, powiedzieli: „Dlaczego mamy kochać szczególnie takie niedobre dziecko?”.

Marta: Z dzieckiem to co innego. Oni je urodzili i wychowali.

O. Jacek: Masz rację. Miłość ojczyzny bardziej przypomina miłość dzieci do rodziców niż rodziców do dzieci. Nieraz nawet ojczyznę nazywamy naszą matką.

Jurek: Czy to nie jest puste gadanie? Ojczyzna jest naszą matką. Co to znaczy?

O. Jacek: To znaczy, że nasz naród to nie tylko ci Polacy, którzy żyją obecnie. Nie tylko Wasi rodzice, koledzy, nauczyciele, sąsiedzi i w ogóle wszyscy, którzy uważają się za Polaków. Nasz naród to również pokolenia Polaków, którzy żyli przed nami. To także ci, wśród których wychowali się i żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie, a również dziadkowie i pradziadkowie naszych pradziadków. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wyrastamy z poprzednich pokoleń, jak wiele zawdzięczamy poprzednim pokoleniom.

Jurek: Co na przykład?

O. Jacek: Na przykład to, że nasz polski język jest taki piękny i że zaborcom nie udało się pozbawić nas ojczystego języka. I jeszcze to, że mamy taką wspaniałą kulturę. I że dla nas historia Polski różni się od historii Czech, Niemiec czy Rosji, bo jest to nasza historia ojczysta.

Jurek: Czy nasza, to znaczy lepsza?

O. Jacek: Nic bardziej fałszywego! Kulturalny Polak ma wiele podziwu i szacunku i dla kultury czeskiej, i niemieckiej, i rosyjskiej. Jest tak dlatego, że wielu Czechów, Niemców i Rosjan kocha swoje kultury ojczyste i potrafi pokazywać innym własne wspaniałości. Z kolei my, Polacy, starajmy się coraz więcej poznawać i kochać naszą kulturę, bo wtedy będzie ona budziła szacunek i podziw również u innych narodów. Im więcej poszczególne narody będą kochały swoją własną kulturę i wydobywały z niej to, co najlepsze, tym bardziej potrafią wzbogacić kulturę europejską, a nawet ogólnoludzką. My jesteśmy Polakami, toteż mamy szczególne obowiązki wobec naszej, polskiej kultury.