Luksemburg

MGN 05/2004

publikacja 31.03.2012 22:55

Matko Boska, Pocieszycielko Strapionych, módl się za mieszkańców Luksemburga.

Luksemburg   Wielkie Księstwo Luksemburg to jedno z najmniejszych państw Europy. Patrząc na mapę, sprawia wrażenie, jakby je ktoś wcisnął między Belgię, Francję i Niemcy. Może dlatego, że Luksemburg jest mały, należy do najbogatszych krajów świata.

Ponad 200 banków ulokowało w nim swoje siedziby. Historia Luksemburga sięga X wieku. Przez lata wymieszały się tu epoki i mieszkańcy. Jeśli kiedyś przyjedziecie do Luksemburga, przekonacie się o istnej mieszance języków. Napisy w sklepach prawie wyłącznie po francusku, prasa ukazuje się po niemiecku, a radio Luksemburg nadaje w trzech językach.

Księża w kościele głoszą kazania po francusku i po niemiecku. Mali Luksemburczycy mają dobrze. Od początku poznają trzy języki. W domu rozmawiają dialektem luksemburskim, a w szkole uczą się niemieckiego i francuskiego.

Mimo takiej różnorodności przetrwała w Luksemburgu społeczność, która musiała tolerować obcych władców. Informuje o tym napis, który zauważy spostrzegawczy turysta.

W wąskich zaułkach pięknej starówki Luksemburga jest dom, na którym można przeczytać w dialekcie mozelsko-frankijskim takie słowa: „Chcemy pozostać tym, czym jesteśmy”. I zostali tym, kim są. Luksemburg należy do tych wyjątków w Europie, gdzie istnieje monarchia konstytucyjna, na czele z wielkim księciem – obecnie Henrykiem.

Luksemburg   Matka Boża z Luksemburga Luksemburczycy kochają Maryję. W wielu miastach i wsiach wznoszą się niewielkie sanktuaria maryjne, do których każdego roku pielgrzymują mieszkańcy. Do Vianden, przy granicy z Niemcami, przychodzą przede wszystkim chorzy. Czczą w tym miejscu Maryję, zwaną Uzdrowieniem Chorych. Górnicy mają swoją królową w Kayl.

A okazałe sanktuarium w Niederwiltz ku czci Chrystusa Króla i Matki Bożej Fatimskiej ludzie zbudowali, kiedy zakończyła się II wojna światowa. Chcieli podziękować za wyzwolenie Luksemburga spod okupacji niemieckiej.

Patronką Wielkiego Księstwa Luksemburg jest Matka Boża Pocieszycielka Strapionych. Jej figurę mieszkańcy umieścili w ołtarzu katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Luksemburgu.

W specjalnym dekrecie z 1966 roku oddano księstwo pod opiekę Maryi. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku, aż do dnia dzisiejszego, między trzecią a piątą Niedzielą Wielkanocną obchodzona jest słynna dwutygodniowa oktawa ku czci Matki Bożej z Luksemburga.

W tym roku będzie to od 25 kwietnia do 9 maja. Podczas oktawy cudowna figura ubrana w piękne szaty, niesiona jest w procesji. Maryja ma też szatę w barwach naszego kraju – biało-czerwoną.

Ufundowała ją Polonia mieszkająca w Luksemburgu. W prawej ręce Matka Boża trzyma berło, na którym wisi złoty klucz do miasta i do serc mieszkańców Księstwa.