Warto być dobrym

Jolanta Adamska

publikacja 28.03.2012 09:34

Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śl. razem z 1500 innymi szkołami z całej Polski bierze udział w akcji „Warto być dobrym”.

Warto być dobrym Zwycięzca konkursu otrzyma taki rower

Akcję organizuje Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca  w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS.

Od początku semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.

Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie www.wartobycdobrym.pl.