Przewodnik po Eucharystii

publikacja 14.03.2012 13:50

Naszym przewodnikiem chcemy pomóc Wam w lepszym przeżywaniu Mszy świętej.

Przewodnik po Eucharystii Roman Koszowski/GN

Obrzędy wstępne

Procesja wejścia, oddanie czci ołtarzowi, pozdrowienie i wprowadzenie, akt pokuty, gloria i kolekta

Liturgia Słowa

Czytania biblijne i psalm responsoryjny, Alleluja i Ewangelia, homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna

Przygotowanie darów

Przygotowanie ołtarza, procesja z darami, złożenie chleba na ołtarzu, zmieszanie wina z wodą, złożenie kielicha z winem na ołtarzu, obmycie rąk kapłana, modlitwa nad darami

Modlitwa Eucharystyczna

Najważniejsza modlitwa Kościoła, prefacja i "Sanctus", epikleza, opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja, anamneza, ofiarowanie, modlitwy wstawiennicze, końcowa Doksologia

Obrzędy Komunii Świętej

Modlitwa Pańska,obrzęd pokoju, łamanie Chleba, spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej, modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia

Ogłoszenia duszpasterskie, błogosławieństwo, odesłanie ludu, oddanie czci ołtarzowi