Jak wygląda Betlejem dziś?

oprac. Jarosław Dudała

|

MGN 01/2009

publikacja 15.02.2012 15:10

Betlejem w czasach Jezusa liczyło około tysiąca mieszkańców. Obecnie miasto 50 tysięcy obywateli. Leży na skalistych wzgórzach położonych wyżej niż Zakopane.

Dziś nie ma tam już pasterzy. Betlejem jest gęsto zabudowane, a wszystkie domy mają ściany obłożone kremowo-szarym kamieniem. Pasterzy można spotkać tylko w wioskach otaczających miasto.

Betlejem leży na terenie Autonomii Palestyńskiej, gdzie większość to muzułmańscy Arabowie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miasto było w 90 proc. chrześcijańskie. Dzisiaj chrześcijan, głównie katolików i prawosławnych, jest w Betlejem około 35 proc. mieszkańców. Jak wygląda Betlejem dziś?   Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem fot. Roman Koszowski To dlatego, że z terenów zajętych przez Izrael przybyli do miasta muzułmańscy Palestyńczycy, a niektórzy chrześcijanie emigrowali do spokojniejszych krajów na całym świecie.